Opravy a montáže plynovodů
GLUMBÍK s.r.o., Ostrava

 
 
 
 
 

Rekonstrukce plynovodů a produktovodů po celé České republice

 
GLUMBÍK s.r.o. působí na trhu od roku 1991. Děláme trasové uzávěry pro vysokotlaké plynovody, armaturní uzly, výstavbu, opravy a rekonstrukce plynovodů a produktovodů v okolí Ostravy, Olomouce, Zlína či Brna.
 
 
 
 

Práce s plynovodním potrubím

 
 • montáže a demontáže plynovodů
 • výstavba NTL, STL a VTL plynovodu
 • přeložky plynovodu
 • opravy a rekonstrukce plynovodů
 • svařování potrubí a izolace
 • výroba a montáž trasových uzávěrů a armaturních uzlů
 • výroba stavebnicového oplocení

Vlastníme všechny potřebné certifikáty a osvědčení potřebné k výstavbě a opravám inženýrských sítí.
 
 
 

Co děláme při výstavbě plynovodu?

 
 • projektová a inženýrská činnost
 • zemní práce
 • jeřábnické práce
 • svářečské a montážní práce
 • stavební a svářečský dozor
 • plynovodní přípojky
 • vlastní nákladní doprava
 • revize plynových zařízení
 • elektrojiskrové zkoušky
 
 
 
 
 
 
 

Typy produktovodů

 
 • plynovody
 • vodovody a parovody
 • ropovody
 • ethylenovody atd.

Při práci používáme potrubí a trubky z oceli a polyethylenu.
 
 
 
 
 

Zvolte naši stavební firmu!

 
 1. Nabízíme kvalitně provedenou práci za přijatelné ceny.
 2. Pružně reagujeme na potřeby zákazníků.
 3. Naše práce si můžete kdykoli objednat telefonicky i elektronicky. Dle náročnosti zakázky se dohodneme na ceně a termínech.
 

Reference

 
 • RWE
 • MERO ČR
 • CEPS
 • EUROVIA
 • SKANSKA
 • METROSTAV
 • IMOS
 
 
 
Projekt „Zateplení výrobních hal společnosti GLUMBÍK s.r.o.“
 
 

Projekt „Zateplení výrobních hal společnosti GLUMBÍK s.r.o.“

 
Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Zateplení výrobních hal společnosti GLUMBÍK s.r.o.“ (Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010979), který je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z programu Úspory energie (OPPIK). Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti dvou objektů společnosti GLUMBÍK s.r.o. Cílem projektu je realizovat opatření, která výrazným způsobem napomohou k úsporám konečné spotřeby energie při zajišťování provozu těchto budov. Příslušné objekty postihnou stavební práce zejména ve smyslu zateplení obvodových plášťů a střech obou objektů a výměny stávajících otvorových výplní (okna, dveře, vrata).